Event, Retreat och Uppdrag

■ Föreläsningar - skräddarsys efter beställare och målgrupp

■ Workshops och webinars

■ Chefscoaching hos Försvarsmakten

■ Kolumnist på Blekinge Läns Tidning

■ Skrivcoach för debuterande författare

■ Orförande i Wellnetwork, förening för hälsoföretagare i Blekinge

■ Underkonsult Arbetslivsresurs, tjänsten ITA

■ Chefscoaching hos Promera Yrkeskläder AB

■ Underkonsult Right Management, uppdrag åt Försvarsmakten

■ Chefscoaching hos Energi & Värme AB

■ Karriärcoach vid Blekinge Tekniska Högskola, individuell personalcoaching för utveckling och vid behov av omställning

■ Handledare och coach i projektet Livsstilscoacher i Blekinge

■ Ansvarig utbildare för NSPH i Blekinge (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)

■ Utbildning i kommunikation och personligutveckling, Sigma Technology

■ Experthandledare i skapandet av e-läroplattform för projektet Kultur & Hälsa vid Blekinge Kompetens Centrum

Exempel på uppdrag

Kommande EVENEMANG

SKRIVLUST! EN HELG FÖR DIG OCH DIN PENNA 17-18 OKT

En tvådagars kurs för inspiration, personlig utveckling och skrivteknik. Plats: Klaura Open Space i Karlskrona. Läs mer här

 

gallery/img_1496 red rgb
gallery/img_1496 red rgb
gallery/dsc_0480 malin
gallery/malin blt